حق فراموش شدن

دایرکتوری حذف حساب‌های کاربری

rtbf.ir

افزودن سرویس جدید

برای افزودن سرویس/سایت/اپلیکیشن جدید از فرم زیر نیز می‌توانید استفاده کنید.

فرم زیر از طریق سرویس Formspree کار می‌کند و به علت محرمانگی هیچگونه داده‌ای از شما در آن ذخیره نمی‌شود. دقت کنید در فرم زیر ایمیلی که دریافت می‌شود صرفا جهت اطلاع‌رسانی ثبت سرویس ثبت شده‌ی شما استفاده می‌شود و هیچ استفاده‌ی دیگری از آن نخواهیم داشت.

 


ایمیل شما برای تبلیغات و ارسال خبرنامه استفاده نمی‌شود و تنها جهت اطلاع‌رسانی وضعیت سرویس ثبت‌ شده استفاده می‌شود.