حق فراموش شدن

دایرکتوری حذف حساب‌های کاربری

WWW.RTBF.ir

افزودن سرویس جدید

برای افزودن سرویس/سایت/اپلیکیشن جدید از فرم زیر نیز می‌توانید استفاده کنید.

فرم زیر از طریق ایمیل کار می‌کند و بعد از ثبت به نرم‌افزار ایمیل خود منتقل می‌شوید.