حق فراموش شدن

دایرکتوری حذف حساب‌های کاربری

rtbf.ir

فهرست سایت‌ها/سرویس‌ها

اطلاعات موجود در سرویس حق فراموش شدن با مشارکت کاربران جمع‌آوری می‌شود از این جهت اعتبار هیچ یک از سرویس‌ها/وبسایت‌ها/اپلیکیشن‌های زیر توسط ما مورد تایید نیست اما سعی می‌کنیم اطلاعات را قبل از ورود به سرویس مورد بررسی قرار دهیم تا تلاش کنیم اطلاعات نامناسب وارد سرویس نشود اما امکان بررسی هویت آن‌ها برای ما وجود ندارد.

ثبت سرویس/سایت جدید به لیست