حق فراموش شدن

دایرکتوری حذف حساب‌های کاربری

rtbf.ir

بنرها

در این بخش می‌توانید بنرهای حمایتی ما را دریافت کنید و از آن‌ها در وب‌سایت خود استفاده کنید.

 

بنر حمایتی شماره 1

بنر حمایتی سرویس حق فراموش شدن

برای حمایت از ما کد بالا را در وب‌سایت و وبلاگ خود قرار دهید.
با کلیک روی کد بالا یا کلید زیر آن به صورت خودکار کد مورد نظر در کلیپ‌بورد شما ذخیره می‌شود.

 

بنر حمایتی شماره 2

بنر حمایتی سرویس حق فراموش شدن

برای حمایت از ما کد بالا را در وب‌سایت و وبلاگ خود قرار دهید.
با کلیک روی کد بالا یا کلید زیر آن به صورت خودکار کد مورد نظر در کلیپ‌بورد شما ذخیره می‌شود.

 

بنر حمایتی شماره 3

بنر حمایتی سرویس حق فراموش شدن

برای حمایت از ما کد بالا را در وب‌سایت و وبلاگ خود قرار دهید.
با کلیک روی کد بالا یا کلید زیر آن به صورت خودکار کد مورد نظر در کلیپ‌بورد شما ذخیره می‌شود.

 

بنر حمایتی شماره 4

بنر حمایتی سرویس حق فراموش شدن

برای حمایت از ما کد بالا را در وب‌سایت و وبلاگ خود قرار دهید.
با کلیک روی کد بالا یا کلید زیر آن به صورت خودکار کد مورد نظر در کلیپ‌بورد شما ذخیره می‌شود.