حق فراموش شدن

دایرکتوری حذف حساب‌های کاربری

rtbf.ir

حفاظت حریم‌شخصی در کشورهای مختلف یا همان (DPA) National data protection authority چیست؟

تاریخ: 26 خرداد 1400   امیر

به طور خلاصه دی‌پی‌ای مقامات دولتی مستقلی هستند که از طریق اختیارات تحقیق و اصلاحی، بر اجرای قانون حفاظت از داده‌ها نظارت می‌کنند. آن‌ها مشاوره تخصصی در مورد مسائل مربوط به حفاظت از داده‌ها را ارائه می‌دهند و به شکایات ارائه شده علیه نقض مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها و قوانین ملی مربوط رسیدگی می‌کنند. در هر کشور عضو اتحادیه اروپا یکی وجود دارد.

به طور کلی، نقطه اصلی تماس با سوالات مربوط به حفاظت از داده‌ها در کشور عضو اتحادیه اروپا است که شرکت / سازمان شما در آن مستقر است. با این حال، اگر شرکت / سازمان شما داده‌ها را در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا پردازش می‌کند یا بخشی از گروهی از شرکت‌های مستقر در کشورهای عضو مختلف اتحادیه اروپا است، آن نقطه تماس اصلی ممکن است در کشور عضو دیگر اتحادیه اروپا باشد.

به طور کلی سیاست‌های حفاظت حریم‌شخصی در کشورهای مختلف نقشی منحصر به فرد در اجرای قوانین حفاظت از داده در سراسر اتحادیه اروپا و سایر نقاط جهان دارند. آن‌ها وظایف بسیاری دارند، اما یکی از نقش های اصلی آن‌ها اطمینان از پایبندی مشاغل در کشورهای عضو به تعهدات مندرج در مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها است.

تأثیر هماهنگی قوانین محافظت از داده در سرتاسر اتحادیه اروپا را دارد. این بدان معنی است که قوانین مربوط به حفاظت از داده‌ها در همه کشورهای عضو یکسان است. هماهنگ سازی حفاظت از داده‌ها در کشورهای عضو به این معنی است که رعایت قوانین برای مشاغل آسان‌تر است و شهروندان اتحادیه اروپا و سراسر جهان از جمله کشور ایرانمراجع محافظت از داده چیستند؟

حفاظت حریم‌شخصی در کشورهای مختلف

مقامات حفاظت از داده‌ها سازمان‌های مستقلی هستند که حقوق محافظت از داده‌ها را در سرتاسر قلمرو خود حفظ می‌کنند. هر کشور عضو، مرجع حفاظت از داده خود را تعیین می‌کند و برخی از آن‌ها چندین را تعیین می‌کنند که هر یک از آن‌ها حوزه های مختلف قانون محافظت از داده‌ها را دارند.

این مقامات، همچنین به عنوان مقامات نظارتی شناخته می‌شوند، در ماده 51 پیش بینی شده‌اند.

اطلاعات GDPR: ماده 51 - گزیده مرجع نظارت

در راس هر سازمان حفاظت از داده‌ها یک کمیسر یا رئیس جمهور قرار دارد.

این افراد بر کار DPA خود نظارت دارند و شفافیت و ثبات را در سرتاسر اتحادیه اروپا ارتقا می‌دهند.

مهم است که به یاد داشته باشید که مقامات حفاظت از داده‌ها و کمیسیون داران آن‌ها همان افسران حفاظت از داده‌ها نیستند. افسران حفاظت از داده‌ها ممکن است توسط شرکت‌هایی که حجم زیادی از داده‌ها را پردازش می‌کنند منصوب شوند، اما این یک موضوع جداگانه است. تنها چیزی که باید بدانید این است که همه شرکت‌ها نیازی به تعیین افسران حفاظت از داده ندارند، اما هر کشور عضو حداقل یک سازمان حفاظت از داده دارد.

نقش و عملکرد مقامات محافظت از داده‌ها

بدون داشتن مقامات حفاظت از داده‌ها، اجرای مداوم حفاظت از داده‌ها در سراسر جهان از جمله اتحادیه اروپا بسیار دشوار است و مشاغل برای درک حتی و چگونگی تأثیر آن بر آن‌ها تلاش می‌کنند.

در آخر با هم بررسی می‌کنیم که یک سازمان هدفمند برای مدیریت و مراقبت از اطلاعات شما چگونه به طور منظم تمام موارد زیر را انجام می‌دهد:

  • گزارش‌های نقض داده‌ها را مدیریت کرده و گزارش‌های نظارت بر فعالیت‌های خود را ارائه دهید
  • قط در سطح ملی قانون حفاظت از داده‌ها را اجرا کنید
  • کسب‌و‌کارها را در مورد پروتکل‌های مناسب محافظت از داده‌ها آموزش دهید
  • قانون اتحادیه اروپا را برای کشور خود تفسیر کنید
  • رسیدگی به جریمه‌ها و مجازات‌های دیگر نباید به تعویق بیوفتد